Inzerce psů, psí inzerce
Přihlášení / Registrace

Český teriér

Inzeráty plemene: Český teriér

Popis plemene: Český teriér

Úvod

Základy chovu českého teriéra položil po 2. světové válce pan František Horák z Klánovic. Chtěl vyšlechtit nízkonohého, loveckého psa s nenáročnou srstí a dobře ovladatelnou povahou. Jako výchozí plemena použil sealyham teriéra a skotského teriéra. V roce 1959 byly poprvé jeho odchovy vystaveny na výstavě pod jménem český teriér a v roce 1963 bylo plemeno uznáno FCI. V současné době se chová snad v celém světě od Japonska přes Velkou Británii až po USA.Dnes je český teriér zařazen do FCI sk. č.III, mezi nízkonohé teriéry. Na seznamu plemen FCI jej lze najít pod číslem standardu 246. Od většiny svých teriérských příbuzných se ale v řadě exteriérových znaků a do určité míry i v povaze liší.

Popis

Český teriér je elegantní a ušlechtilé plemeno obdélníkového rámce. Kohoutková výška psů by neměla přesáhnout 29 cm, fenky jsou cca o 2 cm menší. Lehce klínovitá hlava je ozdobena vousem. Ucho je malé, překlopené a výborně chrání zevní zvukovod. Velmi typická je horní linie těla s lehce klenutými bedry a zádí. Srst je jemná, ale pevná, vyskytuje s v barvě modrošedé a kávové a povoleny jsou žluté, šedé nebo bílé znaky na hlavě, prsou, hrudníku, končetinách a břiše. Srst se upravuje stříháním a má z pohledu majitelů psů jednu velkou výhodu, nelíná. V porovnání s jinými teriérskými plemeny má český teriér klidnější povahu. Zcela postrádá sklony ke rvavosti a výborně se snáší s ostatními psy v domáctnosti. Vůči cizím lidem je lehce rezervovaný, vlastní rodinu včetně dětí ale miluje a uctívá. Jeho velkou výhodou je výborná ovladatelnost. Český teriér patří mezi nízkonohá plemena, mrštnost mu ale určitě nechybí. Po svých předcích si přinesl výrazné vlohy pro práci loveckého psa a jako lovecké plemeno byl také šlechtěn. Výborně se uplatňoval např. při dosledu spárkaté zvěře a poradil si i s několik hodin starou stoupou. Dnes je český při výkonu práva myslivosti využíván ojediněle. Spíše se řadí mezi společenská plemena a patří ke psům, kteří najdou uplatnění v rodinách s dětmi, u sportovně založených mladých lidí a u kategorie seniorů. Možná mu chybí temperament ostatních teriérů, nechybí mu ale schopnost dělat svým majitelům radost.

 

Charakteristika plemene: Český teriér

FCI-Standard č. 246 / 20. 01. 1998/ GB  CZECH TERRIER (Český teriér)

Země  původu: Česká republika.

Datum publikace platného standardu: 11.03.1997.

Využití: Původně teriér k lovu lišek a jezevců, dnes spíše společenské plemeno.

Klasifikace FCI: Skupina  3   Teriéři. Sekce 2    Nízkonozí teriéři. Bez pracovních zkoušek.

Krátký historický přehled

Český teriér je výsledek záměrného křížení psa sealyham teriéra s fenou skotského teriéra za účelem získání lehkého, krátkonohého, dobře pigmentovaného loveckého teriéra s praktickým menším klopeným uchem, snadnou úpravou srsti a dobře ovladatelného.  Se šlechtěním plemene a upevňováním jeho charakteristik začal v r. 1949 pan František Horák z Klánovic u Prahy.  V roce 1959 byli tito psi poprvé vystavováni a plemeno bylo uznáno F.C.I. v roce 1963.

Celkový vzhled

Krátkonohý, dlouhosrstý, dobře stavěný a dobře osvalený teriér se spíše menším klopeným uchem, obdélníkového formátu.

Ideální míry

                                            Psi              Feny

Výška v kohoutku                 29 cm        27 cm

Délka lebky                           21 cm        20 cm

Šířka lebky                           10 cm          9 cm

Obvod hrudníku (za lokty)    45 cm        44 cm

Délka trupu                          43 cm        40 cm                             

Chování/ temperament

Vyrovnaný, neagresivní, příjemný a veselý společník, dobře ovladatelný pes;  poněkud rezervovaný k cizím osobám; velmi klidný a přívětivý.

Hlava

Tvoří dlouhý, tupý, nikoli však příliš široký klín; rovina přední části mozkovny tvoří výrazný úhel s hřbetem nosu.

Lebeční partie

Mozkovna: Ne příliš široká mezi ušima, mírně se zužující k nadočnicovým obloukům.    Týlní hrbol dobře hmatný; lícní kosti mírně vystupující.   Čelní rýha jen mírně naznačená.

Stop: Není zdůrazněn, ale je patrný.

Obličejová partie

Nosní houba: Tmavá a dobře vyvinutá.  Černá u teriérů se šedomodrou srstí, játrová u světle kávových teriérů.

Hřbet nosu: Rovný.

Čelisti / zuby:  Silné čelisti.   Nůžkový nebo klešťový skus; plnochrupý (chybění obou zubů M3 v dolní čelisti se nepenalizuje).  Zuby silné, pravidelně uspořádané a kolmo vsazené do čelistí.

Pysky: Poměrně masité, dobře přiléhající.

Líce: Lícní kosti nejsou příliš vystupující.

Oči: Střední velikosti, spíše hlouběji posazené, s přátelským výrazem; dobře kryté převislou srstí obočí.   Hnědé nebo tmavě hnědé oči u psů se šedomodrou srstí, světle hnědé u psů se srstí barvy bílé kávy. Hnědé nebo tmavě hnědé oči u psů se šedomodrou srstí, světle hnědé u psů se srstí barvy bílé kávy.

Uši:  Střední velikosti, klopené tak, aby dobře zakrývaly zvukovod.   Nasazeny spíše vysoko a ploše spadají podle lící. Trojúhelníkového tvaru, s kratší stranou trojúhelníku v místě přehybu ucha.

Krk

Střední délky, poměrně silný, šikmo nesený.  Kůže na krku je poněkud volnější, ale netvoří lalok.

Trup

Podlouhlý.

Horní linie: Ne přímá, protože bedra a záď musí být vždy mírně klenuté.

Kohoutek: Nepříliš výrazný; krk nasazen poměrně vysoko.

Hřbet: silný, střední délky.

Bedra: poměrně dlouhá, svalnatá, široká a mírně zaoblená.

Záď: Silně vyvinutá, svalnatá. Pánev mírně skloněná.  Kyčelní kosti často poněkud výše než kohoutek.

Hrudník: Spíše válcovitý než hluboký; žebra dobře klenutá.

Břicho: Prostorné a lehce vtažené.  Slabiny dobře vyplněné.

Ocas

Ideální délka je 18 – 20 cm;  poměrně silný a nízko nasazený. V klidu svěšený nebo mírně zahnutý na konci; při vzbuzené pozornosti je ocas nesen vodorovně nebo výš a tvarem připomíná šavli.

Končetiny

Hrudní končetiny

Přední běhy musí být rovné, dobrých kostí a rovnoběžné.

Plece: Svalnaté.

Lokty: Poněkud volné, nejsou vbočené ani vytočené.

Přední tlapy:  Velké;  dobře klenuté prsty a silné drápy.   Polštářky tlap dobře vyvinuté a silné.

Pánevní končetiny

Zadní běhy silné, rovnoběžné, dobře úhlené a svalnaté.

Holeně: Krátké.

Hlezna: Poměrně vysoko nasazená, silně vyvinutá.

Tlapy pánevních končetin: Menší než tlapy hrudních končetin.

Chody/ pohyb

Volný, vytrvalá, vydatný a živý.   Cval pomalejší, ale vytrvalý.  Hrudní končetiny se pohybují podél těla přímo vpřed.

Kůže

Silná, pevná, bez záhybů nebo laloku. Pigmentovaná.

Osrstění

Textura

Srst je dlouhá, jemná, ale pevná, jen mírně zvlněná, hedvábně lesklá; ne příliš bohatá. Český teriér se upravuje stříháním (nůžkami).  Na přední straně hlavy a nad očima se srst nestříhá, tvoří vous a obočí.  Na spodní straně končetin, hrudníku a břicha je rovněž dlouhá nestříhaná srst.   Ve výstavní kondici má být srst na šíji, plecích a hřbetě ne delší než 1-1,5 cm. Na bocích po stranách trupu a na ocasu je kratší a zcela krátká je na uších, lících a na dolní straně krku, na loktech, stehnech, lýtkách a okolo řitního otvoru.   Přechod mezi ostříhanými a neostříhanými partiemi musí být příjemný na pohled a nikdy ne náhlý.

Barva

Český teriér má dvě variety barvy srsti:

- šedomodrý (štěňata se rodí černá)

- světle kávově hnědý (štěňata se rodí čokoládově hnědá)

U obou typů zbarvení jsou přípustné žluté, šedé nebo bílé odznaky na hlavě (vous, líce), hrdle, hrudi, břichu, končetinách a v okolí řitního otvoru.  Někdy se vyskytuje bílý límec nebo bílá špička ocasu.  Základní barva musí vždy převládat.

Výška a hmotnost

Kohoutková výška

je v rozpětí 25 – 32 cm.   

Ideální velikost psa = 29 cm;

u feny = 27 cm.

Hmotnost

nesmí být nižší než 6 kg a vyšší než 10 kg.

Vady

Jakákoliv odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti.

Slabá konstituce.

Přechodná ztráta pigmentace nosu (sněhový nos).

Slabá, krátká nebo špičatá tlama, se slabě vyvinutými zuby.

Chybění jednoho (1) řezáku.

Oči příliš velké nebo vystupující.

Uši příliš velké nebo příliš malé nebo jiného tvaru či nesení než je popsáno ve standardu.

Hřbet příliš dlouhý nebo příliš krátký.

Křivé hrudní končetiny, nekorektní postoj vpředu.

Příliš jemná nebo hrubá srst.

Diskvalifikující vady

Agresivní nebo přehnaně plachá povaha.

Chybění více než 4 zubů celkem;   chybění 2 nebo více řezáků.

Špičák ve vestibulární poloze (podkousnutý).

Ektropium nebo entropium.

Obvod hrudníku vyšší než 50 cm.

Zakroucený nebo nad hřbetem nesený ocas.

Žíhání dlouhé srsti u psů starších než dva roky.

Velmi hrubá, krepovitá, plstnatá (vatovitá) srst.

Více než 20 % bílých znaků, bílá lysina na hlavě.

Nepravidelný, trhaný, křečovitý pohyb („skotské křeče“).

Hmotnost nižší než 6 kg nebo vyšší než 10 kg

Bázlivost, nevyrovnanost nebo dispozici k agresivitě.

Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.


Poznámka: psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

Inzeráty plemene: Český teriér