Inzerce psů, psí inzerce
Přihlášení / Registrace

Středoasijský pastevecký pes

Inzeráty plemene: Středoasijský pastevecký pes

Popis plemene: Středoasijský pastevecký pes

Středoasijský pastevecký pes    (Central Asian Shepherd)

Povaha plemene

Středoasijský pastevecký pes je velmi vyrovnaný a klidný společník. Je nenáročný, snese rozdílné klimatické podmínky, jako je horko, nebo chlad. Vydrží dobře i situace bez dostatku potravy a vody. Jeho pastevecký instinkt není potlačen.

Popis plemene

Středoasijský pastevecký pes je mohutné postavy se silnou kostrou a dobře vyvinutými svaly. Hlava je masivní s hrubou lebkou a vyvinutými lícními kostmi. Čelo je ploché, lebeční část je delší než část čenichu, mezi očima je lebka široká, směrem k nosu se mírně zužující. Nos má středoasijský pastevecký pes široký a černý, v případě, že je srst světlá, může být i nos hnědý. Uši jsou malé, visící, nízko nasazené. Směrem ke špičce se zužují do trojúhelníkového tvaru. Kulaté tmavé oči jsou široce posazeny. Krk je krátký a mohutný se silnou kůží, která se skládá do záhybů. Hřbet má široký, pevný a rovný, hrudník široký svalnatý. Přechod od hrudníku k břichu je naznačen slabě, břicho je jen mírně vtažené. Ocas je vysoko nasazený, visící a je srpovitého tvaru. Tlapky má středoasijský pastevecký pes silné a oválné. Srst je hustá, rovná a hrubá, s dobře vyvinutou podsadou a je přiléhající. Na přední straně nohou a na hlavě je srst kratší. Podle délky srsti řadíme psy buď mezi dlouhosrsté, se srstí dlouhou 7 - 8 cm a krátkosrsté se srstí dlouhou 3 - 5 cm. Barva srsti je různá od bílé, žíhané, šedé, až po černou. Pes je v kohoutku vysoký cca 64 cm, fena 60 cm.

Základní péče o psa

Středoasijský pastevecký pes nepotřebuje žádnou zvláštní péči.

Historie plemene 

Středoasijský pastevecký pes patří mezi jedno z nejstarších plemen. Archeologické nálezy dokazující původ tohoto plemene byly nalezeny již před čtyřmi tisíci lety v oblasti dnešní jižní Turkménie, kde byla nalezena hliněná figurka podobného psa, a byly nalezeny i kosterní pozůstatky. Předkem středoasijského pasteveckého psa je pravděpodobně pes tibetský, podobný dogám, typově je podoben alabajovi. Je rozšířen ve Střední Asii a v sousedících oblastech jako je Turecko, Uzbekistán, Kazachstán, Írán a Mongolsko. Tento pes se používal jako pes pastevecký a hlídací. V drsných podmínkách Střední Asie zůstávaly v těchto oblastech pouze kmeny kočovné, které se pastevectví věnovaly. V tomto klimatu přežívali pouze nejsilnější a nejodolnější jedinci. Při jejich formování tedy zastává hlavní roli příroda, bez zásahů člověka. Protože tyto kmeny byly od ostatního světa izolovány, zůstává čistota plemene bez výrazných příměsí jiných ras.  Podoba se mění podle oblastí výskytu. Psi s delší srstí žijí v horských oblastech Pamíru, v Uzbekistánu jsou menší a lehčí, v Turkménii převládají jedinci s hrubou a silnou stavbou těla s kratší srstí. Středoasijský pastevecký pes byl prohlášen za národní bohatství a jeho vývoz byl zakázán.

Charakteristika plemene: Středoasijský pastevecký pes

Federation Cynologique Internationale

Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)


F.C.I. - Standard č.: 335 / 07.07.1993 / D  Středoasijský pastevecký pes    (Central Asian Shepherd)

Země původu: Rusko

Datum publikace originálního platného standardu: 1989

Zařazení dle F.C.I.:    Skupina 2 Pinčové a knírači, molossové a švýcarští salašničtí psi; Skupina 2.2 Molossové - horští psi

Použití: Středoasijští ovčáci jsou větší až velcí psi robustní stavby těla, silní, odvážní, nedůvěřiví vůči cizím, nenároční, snadno přizpůsobiví různým klimatickým podmínkám. To vše umožňuje široké použití středoasijských ovčáků v nejrůznějších oblastech. Středoasijští ovčáci jsou rozšířeni zvláště v republikách střední Asie a v jim přilehlých oblastech.

Celkový vzhled

robustní pes se silnou kostrou a mohutným osvalením. Často se vyskytují jedinci této rasy se sklony k lymfatičnosti. Silná kůže s dobře vyvinutým a pružným podkožním vazivem, tvoří často na krku záhyby.

Index formátu : psi 100 - 105;  feny 102 - 108

Povaha / Temperament

pohybově velice aktivní, vyrovnaná, klidná povaha. Dominující jsou aktivní obranářské reakce.

Hlava

mohutná, v lebeční partii široká s dobře vyvinutými jařmovými oblouky.

Čelo: je ploché, stop jen lehce naznačen.

Čenich: je poněkud kratší než lebeční partie, mezi očima široký, směrem ke šičce nosu se zúžuje jen nepatrně.

Tlama:  Při pohledu shora a zepředu je   pravoúhlá, při pohledu z boku má tlama tvar komolého kužele s převislým silným horním pyskem.

Nosní houba: je široká a černá. U psů se světlou barvou srsti je přípustné hnědé zbarvení nosní houby.

Uši : malé, překlopené, nízko nasazené, trojúhelníkového tvaru (u štěňat se krátce kupírují)

Oči : tmavé, daleko od sebe posazené, kulaté, hledící zpříma.

Zuby a skus : bílé, silné, pevný skus. Řezáky jsou uspořádány pravidelně v řadě. Nůžkový skus.

Krk

krátký, svalnatý, nízko nesený, s linií hřbetu svírá úhel 30 až 40o.

Tělo

Hrudník : široký, svalnatý, dobře klenutá žebra. Spodní linie hrudníku dosahuje až k loktům nebo je dokonce přesahuje.

Břicho: mírně vtažené

Kohoutek : dobře vyznačený, zejména u psů. Jeho výška přesahuje o 1 - 2 cm výšku zádě

Hřbet : silný, rovný, široký

Bedra : krátká, široká, lehce klenutá

Záď : široká, svalnatá, téměř vodorovná

Ocas

vysoko nasazený, srpovitý, visící; dosahuje až k hleznu. Kupíruje se krátce.

Končetiny

Hrudní končetiny

pohled zepředu: rovné a rovnoběžné. Jejich délka k lokti (měřené od země k loktům) mírně přesahuje polovinu kohoutkové výšky. Úhel mezi lopatkou a kosti pažní tvoří zhruba 100o.

Předloktí: dlouhé, rovné, silné.

Nadprstí: krátké, široké, silné, kolmo postavené.

Pánevní končetiny

rovnoběžné, poněkud otevřené na úrovni kolen (lýtka) a patních kloubů. Krátké holeně. Silná kolmo postavená nadprstí.

Tlapky

(hrudních a pánevních končetin) : silné, oválné, kompaktní

Pohyb / Chody

nejtypičtějším druhem pohybu tohoto plemene psa je těžký krátký klus a cval. Při klusu se pohybují končetiny přímo vpřed s jistou tendencí směřovat ke středové linii.

Výška a hmotnost

Výška v kohoutku

psi: nejméně 65 cm;

feny: nejméně 60 cm

Hmotnost

F.C.I. standard hmotnost neuvádí

Psi jsou mohutnější, silnější a statnější než feny. Pohlavní dimorfismus je zřetelně vyjádřen.

Osrstění

Srst

drsná, rovná, s dobře vyvinutou podsadou. Na hlavě a přední straně končetin je srst krátká a dobře přiléhající.

Podle délky srsti se psi rozlišují na:

dlouhosrsté (7-8 cm) na hřbetě a po těle, zejména pak na uších, krku, zadní straně hrudních a pánevních končetin a na  ocase.

krátkosrsté (3-5 cm) s hladkou srstí

Barva

bílá, černá, šedá, plavá, rezavá, vlkošedá, žíhaná, strakatá a skvrnitá.

Vady

(lehké odchylky od uvedeného formátu)

Obezita.

Otevřené, oválné tlapy, ploché tlapy.

Drobné odchylky od rovnoběžnosti pánevních končetin, lehce vbočená hlezna. Strmější úhlení pánevní končetiny.

Mírné odchylky v úhlení ramenního kloubu. Tlapy lehce vytočené ven nebo dovnitř, měkčí nadprstí.

Trochu zkosená záď; vážné vady: úzká, krátká, silně zkosená záď. Přestavěná záď

Nekupírovaný ocas

Nízký kohoutek, málo vystupující nad linií hřbetu

Měkký nebo lehce klenutý hřbet; vážné vady: sedlovitý nebo kapří hřbet

Světlé nebo šikmo posazené oči, příliš otevřená víčka, viditelné bělmo

Břicho příliš vtažené (jako u chrta) nebo povolené (objemné)

Chrup opotřebovaný neúměrně věku. Ulámané zuby, které však nesmí ovlivňovat správnost skusu. Absence více než dvou prvních premolárů nebo absence jednoho prvního a jednoho druhého premoláru. Lehce nažloutlý odstín zubů.

Dlouhý krk, nedostatečné osvalení, příliš vyjádřený lalok

Světlé nebo šikmo posazené oči, příliš otevřená víčka, viditelné bělmo

Malá hlava, příliš vystupující jařmové oblouky, klenuté čelo, příliš vyjádřený stop, příliš vystupující nadočnicové oblouky, příliš krátký nebo dlouhý čenich. Vrásky na hlavě.

Nedostatek odvahy, bojácnost; vážné vady : přehnaná agresivita, bázlivost

Nedostatek odvahy, bojácnost; 

Kohoutková výška u psů od 60 do 64 cm včetně, u fen od 58 do 60 cm; vážné vady: kohoutková výška menší než 60 cm u psů, méně než 58 cm u fen.

Vysoko nasazené, nekupírované uši

Zploštělý, méně vyvinutý hrudník. Pod hrudníkem viditelně visící kůže. Vážné vady: plochý, úzký, málo prostorný, nedostatečně vyvinutý hrudník.

Delší bedra, rovná nebo příliš klenutá; vážné vady: dlouhá bedra, úzká nebo spadající bedra

Vážné vady

(velké odchylky od standardního formátu)

Úzká hlava, lehká hlava, špičatý nebo vyhrnutý čenich

Příliš krátká srst, bez podsady, srst měkká, zvlněná nebo kučeravá.

Malé, slabé zuby. Nepravidelně řazené řezáky. Všechny odchylky od správného nůžkového skusu. Chybění jednoho řezáku nebo jednoho špičáku. Chybění jednoho třetího nebo čtvrtého premoláru nebo chybění jednoho moláru. Zuby se silně poškozenou sklovinou.

Strnulý, nepřirozený pohyb

Slabá konstituce, rachitida, nedostatečné osvalení

Velmi otevřené tlapy, velmi měkké prsty

Zřetelné odchylky od paralelního postavení pánevních končetin. Kulaté končetiny. Úhlení pánevní končetiny příliš strmé.

Příliš strmý nebo příliš přeúhlený ramenní kloub, deformace kostí končetin. Měkké nadprstí.

Tlapy silně vybočené ven nebo dovnitř.

Samičí výraz u psů. Jednostranný nebo oboustranný kryptorchismus.

Vylučující vady

přehnaná agresivita, bázlivost

všechny odchylky od korektního skusu. Chybějící jeden řezák nebo jeden špičák, jeden třetí nebo čtvrtý premolár nebo jeden molár.

 

Pozn: všichni psi musí mít dvě viditelně normálně vyvinutá varlata zcela spuštěná v šourku.
 

Inzeráty plemene: Středoasijský pastevecký pes